TIN B
 
  GẶP MẶT BẠN CHIẾN ĐẤU SƯ ĐO 31, QU? ĐO 3  
  KỶ NIỆM 42 NĂM NG THH LẬP SƯ ĐO  
 
  S? 4/12/2016 BLL bạn chiến đấu sư đo?31 ( đo? Lam Hồng) tổ chức gặp mặt nh?kỷ niệm 42 năm ng?th? lập sư đo?( 11/7/1974-11/7/2016 ).

Tới dự c?rung tướng Ti? Văn Mẫn, Trưởng BLL Mặt trận T?Nguy?B3-QĐ3 v?rưởng BLL c?sư đo?10, Cục Kỹ thuật c? to?thể CCB sư đo?31 khu vực H?ội.

đ/cTrung tướng Nguyễn Vĩnh Ph? trưởng BLL, nguy?sư đo?trưởng sư đo?31, nguy?tư lệnh QĐ3 đ? đọc b?c?hoạt động trong hai năm qua v? hướng tới hoạt động kỷ niệm 45 năm ng?Th? lập Sư đo?(11/07/1974 - 11/07/2019).  

   

Đọc tiếp >>

 
 
 
  GẶP MẶT TRUYỀN THỐNG  
  CCB TRUNG ĐO 24 KHU VỰC HẢI PH?G  
 

 

SNG NG 6/11/2016 TẠI KHCH SẠN GIA VI? QUẬN HỒNG BG HẢI PH?G BAN LI? LẠC BẠN CHIẾN ĐẤU TRUNG ĐO 24 KHU VỰC HẢI PH?G TỔ CHỨC LỄ KỶ NI? 45 NĂM NG TRUNG ĐO 24. f10, QĐ 3 L? ĐƯỜNG V NAM CHIẾN Đ?.
Tới dự c??đo?đại biểu: 
- Đ/c Trần Quang Tuấn Ph???hư Qu?ủy quận Hồng B?, 
- Đại t??Văn Ngọc Ph?LL CCB Binh đo? T?Nguy?Hải Ph? ...
 

B? ảnh: Trần Thế Thi- Hải Ph?  

Đọc tiếp >>

 
 
 
  GẶP MẶT TRUYỀN THỐNG  
  TRUNG ĐO 24 TẠI U?G B? QUẢNG NINH  
 
 

SNG NG 2-11-2016 TẠI THH PHỐ U?G B?BAN LI? LẠC CCB TỈNH QUẢNG NINH TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 45 NĂM NG TRUNG ĐO 24 V CHIẾN TRƯỜNG T? NGUY? CHIẾN ĐẤU.
Về dự lễ kỷ niệm c?? đo?H?ội, Hải Ph?, c?tỉnh Th?Nguy? Hải Dương v?#272;ại biểu c?cơ quan của th? phố U? B??? h? trăm CCB Trung đo?24 của tỉnh Quảng Ninh.
Sau diễn văn khai mạc của đ/c Phạm B?h? trong ban li?lạc l? b?ph?biểu của đ/c Nguyễn Quang Thuần ? lại truyền thống lịch sử chiến đấu oanh liệt v? vẻ vang của Trung đo? trong cuộc kh? chiến chống Mỹ tr?chiến trường T?Nguy?v?#273;ặc biệt l?hiến dịch T? Nguy?bằng c?trận đ? v?Sư đo?bộ 23 ngụy ở Bu?Ma Thuột, trận ti?diệt Lữ D? ngụy ở đ?Phượng Hoang - Ma- Đrăk, ...

(B?ảnh Trần Thế Thi.)

đ/c Nguyễn Quang Thuần

 

Đọc tiếp >>

 
 
 
  BLL MẶT TRẬN T? NGUY?-B3-QĐ 3 HUYỆN THƯỜNG T?  
  TỔ CHỨC GẶP MẶT TRUYỀN THỐNG  
 
  S? ng?16/10/2016 BLL Mặt trận T?Nguy?huyện Thường t??tổ chức gặp mặt truyền thống.

Hơn 300 CCB nguy?l??bộ, chiến sỹ đ?ừng chiến đấu tr?mặt trận T? Nguy?qua c?thời kỳ đ?ề dự.

Buổi gặp mặt vinh dự được đ?Trung tướng Nguyễn Quốc Thước nguy? tư lệnh qu?đo?3, đ/c Chủ tichj UBND Huyện, đ/c Trưởng ban chỉ huy qu?sự v?#273;/c Chủ tịch hội CCB Huyện tới dự v? tặng hoa ch?mừng buổi gặp mặt.

   

Đọc tiếp >>

 
 
 
  GẶP MẶT TRUYỀN THỐNG  
  BẠN CHIẾN ĐẤU TRUNG ĐO 28, SƯ ĐO 10, QU? ĐO 3  
 
  S? ng?15 th? 10 năm 2016, BLL trung đo?28 đ?ổ chức gặp mặt c?thế hệ CCB trung đo?

Tới dự c?rung tướng Nguyễn Quốc Thước v??đồng ch??guy?c?bộ trung đo?qua c? thời kỳ c? gần 200 anh em đồng đội CCB trung đo?28 khu vực H?ội v?? đo?Hải ph?, Bắc Giang đ?ề dự .

Buổi gặp mặt vinh dự đ?nhận lẵng hoa của đồng ch??#272;ỗ B? Tỵ Ph?hủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, nguy?l?? bộ trung đo?28.

   

Đọc tiếp >>

 
 
 
 

Người Ch?? Ủy Trong Trận Đầu Thắng Mỹ ở T? Nguy?/span>

 
 
         V?đầu th? 9-1965, Sư đo?kỵ binh kh? vận số 1 Mỹ đ? ho?th? việc đưa qu? l?chiếm đ? An Kh? ch? bắt đầu mở cuộc h? qu?ti?diệt ở Bồng Sơn (B? ?#7883;nh). Trước t? h? tr? Bộ Ch?? trị v?u?ủy Trung ương chỉ thị cho chiến trường T?Nguy? tranh thủ thời cơ đ? đau qu?ngụy, l?suy yếu chỗ dựa về b? định, kh? để qu?Mỹ rảnh tay t?diệt, đồng thời khẩn trương chuẩn bị sẵn s? đ? thắng qu?Mỹ ngay từ trận đầu, nỗ lực cao nhất đ? bại chiến lược "đ? nhanh giải quyết nhanh" tiến l?đ? bại chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ. ..

 

(Báo Nh?D? ng?04-07-2006)

   

Đọc tiếp >>

 
 
 
 

CHIẾN SỸ TH?G TIN 2W NĂM XƯA .

 
 

Nguyễn Thanh B? ( chiến sỹ B1,C18,E66, F10, QĐ 3.)

 
 
 

Sau khi c? đơn vị bạn đ? địch nống ra ở khu vực Ngọc Bay v?iệt khu 24 KonTum. Được lệnh của cấp tr? đầu th? 7 năm 1972 e66 r?ra khu vực Đăkt?pan lang="en-us">- T? cảnh để củng cố lực lượng.

c18 ( Trước đ?gọi l? c16 th? tin ) nằm ở c? rừng ph??đ? c? thị trấn T?Cảnh khoảng 30 ph?đi bộ. Tại đ? l?? th? tin gọi đ? l?hu vực ?ẮT D?? V? mỗi lần đi g?đều l? đồn T?Cảnh (gọi l?#273;ồn 42) lấy lốp xe ??ang về, cứ l?n?nghỉ c? trung đội như một c? xưởng.

...

ảnh minh họa (internet)

 

Đọc tiếp >>

 
 
 
 

KỶ VẬT LIỆT SỸ

 
 
 

Với chiếc xe đạp c? t?, t?đến x?h? Lộc, huyện Ph?inh Ph? Thọ t?gia đ? liệt sỹ. Hỏi thăm loanh quanh hết x?n?sang x? kh? người ta chỉ cho t?ng?nh??a gian nằm im l?dưới b? c? m??cổ thụ. Tr?mảnh s?được l? xi măng nham nhở c?ột thiếu phụ đang mải m?h? sắn. Thấy t?hỏi thăm nh?ng Phạm Văn H?, chị ta quay ra bảo:

-V? ! Đ? rồi đấy ạ. Thanh ơi! Em l?đồi gọi mẹ về c?h?!

 

 

ảnh minh họa (nguồn : internet)

 

Đọc tiếp >>

 
 
 
  GẶP MẶT BẠN CHIẾN ĐẤU  
   SƯ ĐO 10-QU? ĐO 3-T? NGUY?  
  KỶ NIỆM 44 NĂM NG THH LẬP ( 20/9/1972-20/9/2016 )  
 
  S? 18.9.2016 tại H?ội, BLL bạn chiến đấu sư đo?10, qu?đo?3 đ? tổ chức gặp mặt kỷ niệm 44 năm ng?th? lập.

C? đ/c Nguy?l?hỉ huy sư đo?qua c?thời kỳ v? gần 400 c?bộ, chiến sỹ l?CB sư đo?10 từ BLL c?tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh, H?am, Th? Nguy? Ph?họ, H?B? v?? Nội đ?ề dự.

Đ/c Trung tướng Ti?Văn Mẫn trưởng BLL Mặt trận T?Nguy?c? c?đ/c trong BLL tới dự v?h?biểu với CCB sư đo?10.

Đại tướng Đỗ B?ỵ đ? gửi lẵng hoa ch?mừng . 

Trung tướng Mai Hồng Bỉnh ph?biểu khai mạc  

Đọc tiếp >>

 
 
 
 

Ph?hiện 9 h?cốt liệt sĩ khi l?đường ống nước

 
 
 

Theo http://www.vtc.vn/     Thứ năm, 15/09/2016, 17:30 PM  

 Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai khai quật được 9 h? cốt liệt sĩ trong một hố ch?tập thể b?Quốc lộ 19B, thuộc tổ d?phố 6, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ (Gia Lai).

Chiều 15/9, đ?? h? cốt liệt sĩ được đưa l? v? h?cốt liệt sĩ kh?đang được lực lượng chức năng cất bốc. Đ? l?hững h?cốt bị ch? trong một hố ch?tập thể, nằm s?c? mặt đường Quốc lộ 19B hơn 2m....

Đội K52 đang t?nghiệp.

 

 Đọc tiếp >>

 
 
 
  Găp mặt kỷ niệm 45 năm ng?nhập ngũ  
  tiểu đo?647 - F320B Tỉnh Ho??  
 
 

      S? ng?21/8/2016 tại trung t?hội nghị TP Ho??. Ban li?lạc tiểu đo?647 - F 320B Tỉnh H?B? đ? tổ chức cuộc gặp mặt kỷ niệm 45 năm ng?nhập ngũ .

      Tới dự c?/span> c? đ/c đại biểu Tỉnh uỷ, UBND v?span> c?cơ quan đo?thể trong tỉnh, c? tướng lĩnh thủ trưởng chiến trường T?Nguy? ở H?ội, đại diện BLL trrung đo? 66, BLL c?chiến trường bạn, c?doanh nghiệp trong địa b? tỉnh, v? gần 200 anh em đồng đội - đồng ngũ đ?? chiến đấu tr? chiến trường T? Nguy?to?tỉnh đ?ề dự...

B? ảnh: Đ?Ngọc Ph?/b>-H?B?  

Đọc tiếp >>

 
 
 
  BLL QUẬN TỪ LI?  
  KẾT NẠP HỘI VI? MỚI V TRAO KỶ NIỆM CHƯƠNG  
 
   S? 20/8/2016 tại H?ội. BLL quận Từ Li?v?hu vực T?H?ội tổ chức kết nạp v?rao kỷ niệm chương cho hơn 30 đ/c nguy?l??bộ chiến sỹ thuộc qu?đo?3 hiện đang sinh sống tr? địa b?H?ội .

Về dự c??đ/c trong BLL Mặt trận T?Nguy? c? BLL quận , huyện bạn.

C?đ/c Hội vi?mới rất phấn khởi được tham gia hội. V?ất tự h?được nhận Kỷ niệm chương, vật kỷ niệm một thời gian tham gia chiến đấu tr? chiến trường T?Nguy? gian khổ v?c liệt.

   

Đọc tiếp >>

 
 
 
 

GẶP MẶT TRUYỀN THỐNG

 
 

KỶ NIỆM 50 NĂM NG THH LẬP

 
 

TRƯỜNG QU? SỰ-QU? ĐO 3

 
 
   S? 14/8/2016 tại H?ội, gặp mặt truyền thống 50 năm ng?th? lập trường qu?sự, qu? đo?3. Tới dự c?rung tướng Ti?Văn Mẫn trưởng BLL Mặt trận T? Nguy? trung tướng Nguyễn Hữu Hạ, thiếu tướng Trần ngọc Anh v? c?đ/c trong thường trực BLL. C?đ/c nguy? l?iệu trưởng, hiệu ph? v?#273;? đủ c?bộ nh? trường từ c?tỉnh th? phố về dự. Đặc biệt c? đ/c Ph?h?? ủy nh? trường hiện đang tại chức đ?ề dự. C?#273;/c từ TP. Điện Bi?Phủ nghe tin, đ?#273;i xe kh? cả đ?kịp về dự với anh em.

Cuộc gặp mặt đ?iễn ra vui vẻ thắm t? đồng đội trong 50 năm qua.

   

Đọc tiếp >>

 
 
 
  KỶ NIỆM 69 NĂM NG THƯƠNG BINH LIỆT SỸ  
  BLL MẶT TRẬN T? NGUY?, BLL SƯ ĐO 10  
  THĂM TẶNG QU GIA Đ"H THƯƠNG BINH, LIỆT SỸ THUỘC SƯ ĐO 10, QU? ĐO 3  
     
            Kỷ niệm 69 năm ng? thương binh liệt sỹ ( 27/7/1947-27/7/2016) BLL Mặt trận T?Nguy?v? BLL sư đo?10 do đồng ch??rung tướng Mai Hồng Bỉnh dẫn đầu đ?#273;ến thăm, tặng qu??gia đ? đồng ch??ũ Đ? Thước v?#273;ồng ch??hạm Văn Mạch.

           Đồng ch??#272;ại t?ũ Đ? Thước l?ư trưởng sư đo?10 bị thương nặng trong lần đi trinh s? địa h? tr?chiến trường bi?giới T? Nam.

           Đồng ch??hạm Văn Mạch nguy?c?bộ tiểu đo? thuộc trung đo?28 sư đo?10, l??bộ chiến đấu rất dũng cảm, đồng ch??ị thương tr?đường truy k?? địch tại bi? giới T?Nam.

   

Đọc tiếp >>

 
 
 
   CỰU CHIẾN BINH QU? ĐO 3-TẠI ĐẮKLAK  
  THẮP HƯƠNG TƯỞNG NIỆM CC ANH H?G LIỆT SỸ  
  TẠI NGHĨA TRANG THH PHỐ BU? MA THUỘT  
 
 

Nh?kỷ niệm 69 năm ng?thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2016). CCB qu?đo?3 tại TP Bu?Ma Thuột, tiến h? l?lễ d? hương, đặt v? hoa tưởng niệm c?anh h? liệt sỹ tại Nghĩa trang TP Bu? Ma Thuột. Nơi đ?hiện an t? gần 1000 liệt sĩ, trong đ?hiều liệt sỹ thuộc qu? đo?3. C?anh đ?nh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu giải ph? Bu?Ma Thuột th? 3/1975, trong chiến dịch T?Nguy?đ?#273;i v? lịch sử.

B? ảnh: Nguyễn Quang Thanh-Daklak  

Đọc tiếp >>

 
 
 
  ĐỒNG ĐỘI GẶP NHAU QUA C? CHUYỆN TR? BO ĐIỆN TỬ  
 

" ?g l? lấy vợ trẻ k? hơn 40 tuổi g? x?xao "

http://www.tinmoi.vn/ong-lao-lay-vo-tre-kem-hon-40-tuoi-gay-xon-xao-011361966.html
 
 
 

Đồng ch??ũ Hồng Điệp thương binh nặng ( 91%) nguy? ch?? trị vi?đại đội 3 tiểu đo?7 trung đo? 66 sư đo?10-Qu?đo? 3. Một h?đọc b?tr? b?điện tử" ?g l?lấy vợ trẻ k?hơn 40 tuổi g? x?xao"  thấy b?b?n?về ? l?Nguyễn Thanh Học, nh?đi nh?lại bức ảnh đăng tr?b?anh nhận ra anh Học l?hiến sỹ thuộc đại đội 3. Thấy gia cảnh anh Học gặp kh? khăn như b?b?đ?? anh li?hệ với một số đồng đội c? huyện B? Lục v??với anh em về thăm v?i?đỡ gia đ? anh Học tr?tinh thần đồng đội : Ai c??i? nấy.

Anh c? vợ đi xe ba b? từ H?ội về nh?nh Học. L?anh Điệp đến th? đồng đội cũng c?ặt đ? đủ, người th?i? c?quạt, người c? ph??, người c?đ?v v...

 Gặp mặt th?t? như ng? n?c? chiến đấu tr? mặt trận T?nguy?

anh Học v?nh Điệp

 

Đọc tiếp >>

 
 
 
  ĐI T? TC GIẢ CỦA HAI C? THƠ  
  T? Nguy?ơi ! ai đ?ừng qua đ?span>  
  Suốt cuộc đời nhớ lại vẫn thương nhau.  
 
 

ĐI T? NGUỒN GỐC V TC GIẢ CỦA HAI C? THƠ NỔI TIẾNG VỀ T"H CẢM ĐỒNG ĐỘI CỦA NGƯỜI L?H T? NGUY? THỜI CHỐNG MỸ

Từ cuối những năm 60 của thế kỷ trước cho đến b? giờ chiến tranh đ?? xa 50 năm, ở T?Nguy? v?rong c?tổ chức Li?lạc Mặt trận T? Nguy?B3 - QĐ3 xuất hiện hai c?thơ m?ỗi khi đọc l?mọi người đều x?động, đồng cảm, đồng thời người đọc cũng cảm thấy nhẹ l? v?#273;?? l?được l? m? với đồng đội c?nằm lại chiến trường v?gười đ? trở về t?lại thăm nhau.

K?ph?trong chiến dịch T? Nguy?/span>

ảnh: B?Tuấn

 

Đọc tiếp >>

 
 
 
  GẶP MẶT TRUYỀN THỐNG NGH HẬU CẦN  
  MẶT TRẬN T? NGUY?-B3-QU? ĐO 3  
 
   S? ng?29/5/2016 tại H? Nội gặp mặt truyền thống ng? hậu cần mặt trận T?Nguy?B3-Qu?đo? 3. Đ? đủ c?c?bộ chiến sỹ ng? hậu cần qua c?thời kỳ đ?ề dự. Đặc biệt về dự c?c? đồng ch??h?ục trưởng cục hậu cần qu?đo?3 tại chức.

Trung tướng Mai Hồng Bỉnh ph? ban li?lạc mặt trận T?nguy?B3-qu?đo? 3 thay mặt BLL đến dự, tặng hoa ch?mừng buổi gặp mặt truyền thống.

   

Đọc tiếp >>

 
 
 
 

Kontum - Lễ tiễn đưa h?cốt liệt sĩ

 
  qu? t? nguyện Việt Nam hy sinh tại L?về nước  
  http://www.kontum.gov.vn  
 
       S? ng? 11/5/2016, tại tỉnh Chăm-Pa-Sắc (Nước Cộng h?D?chủ Nh?d? L?, Ban c? t?đặc biệt 3 tỉnh Chăm-Pa-Sắc, S?? v?ttapư đ? long trọng tổ chức Lễ tiễn đưa, hồi hương 5 h?cốt liệt sĩ qu? t? nguyện Việt Nam hy sinh tại L?được Đội K53 của tỉnh Kon Tum t? kiếm, quy tập, cất bốc trong m?kh?015-2016 về nước.

 

 

đ/c Trần Thị Nga ph? chủ tịch UBND tỉnh Kontum  

Đọc tiếp >>

 
 
 
Gia Lai đ?nhận, truy điệu v?n t? liệt sĩ
Qu?T? nguyện Việt Nam
http://baogialai.com.vn
  GLO)- S? 14-5, tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh v?ghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ, Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đ?ong trọng tổ chức lễ đ?nhận, truy điệu v?n t? 30 liệt sĩ Qu?T? nguyện Việt Nam hy sinh trong c? thời kỳ chiến tranh ở Campuchia được quy tập v?m?kh?ăm 2015-2016.

Tham dự lễ c??đồng ch?? Hồ Văn Ni?Ủy vi?dự khuyết Ban Chấp h? Trung ương Đảng, Ph??? thư Thường trực Tỉnh ủy; V?gọc Th?-Ph???hư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ch?Ngọc Tuấn-Ph? B??hư Tỉnh ủy; Hồ Văn Điềm-Ủy vi?Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; c?đồng ch??rong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, c? Ban Đảng Tỉnh ủy, UBND tỉnh; đại diện c?sở, ban, ng?, đo?thể; l? đạo c?huyện, thị x?th? phố trong tỉnh; Bộ Tư lệnh Qu? khu 5, lực lượng vũ trang tỉnh; c?vị nguy?l?? đạo tỉnh c? đ? đảo nh?d? tr?địa b?huyện Đức Cơ.

B?uỳnh Nữ Thu H?h? Chủ tịch UBND tỉnh

 

Đọc tiếp >>

 
 
 
  BAN LI? LẠC MẶT TRẬN T? NGUY?-B3-QU? ĐO 3  
  THĂM CC TỈNH T? NGUY?.  
 
  Nh? dịp kỷ niệm 41 năm ng? th? lập qu?đo?3. Từ 16 đến ng?26/4/2016 Ban li?lạc mặt trận T?Nguy?B3-Qu?đo? 3 do trung tướng Ti? Văn Mẫn dẫn đầu đi thăm, cảm ơn c?tỉnh T? Nguy?đ?uan t?gi? đỡ BLL hoạt động, ph? huy truyền thống CCB Binh đo?T?Nguy? trong những năm qua.

Đo? đ?#273;ến viếng c?anh h? liệt sỹ tại nh? tưởng niệm c?AHLS tại sư đo?10, sư đo?320. Thăm v??việc tại Qu?đo?3 chuẩn bị cho dịp kỷ niệm 42 năm ng? th? lập qu?đo?3 v? 27 năm ng?th? lập Ban li?lạc. Đo?đ? đến thăm Bộ chỉ huy qu? sự c?tỉnh, thăm Binh đo?15, trung t?lưu trữ quốc gia 4 (Khu vực Miền trung-T?Nguy?.

   

Đọc tiếp >>

 
 
 
  ĐẠI LỄ CẦU SI? VONG LINH CC ANH H?G LIỆT SỸ  
  TẠI NGHĨA TRANG LIỆT SỸ THH PHỐ DAKLAK  
 
 

      S? ng? 29/4/2016 Hội phật gi? Việt Nam v?ỉnh hội Phật gi?Đăk Lắk tổ chức Đại lễ cầu si?cho vong linh c?Anh h? Liệt sĩ trong chiến đấu giải ph? T?Nguy? tiến tới ng?thống nhất đất nước 30/4/1975. Về dự lễ cầu si?c?ần 1000 CCB Việt nam của ba miền đất nước.

      Trong đ?29/4 hơn 200 CCB đ?ổ chức đ? lửa trại c? CCB c? tỉnh, th? phố H?ội, TP. Hồ Ch??inh, Hải Ph?, Kh? H? Th? Nguy? Bắc Giang, Đắk N?, Đắk Lắk, L?đồng vv... giao lưu, văn nghệ, c? đồng b?bu? A K?h? phường T? Lợi TP Bu?Ma thuột. Về dự đ?giao lưu c?? đồng ch??guy?l?? bộ chỉ huy c?trung đo?chủ lực Mặt trận T?Nguy?B3.

      Đặc biệt c?#272;ại T? Anh h? qu?đội người l?? trung đo?bảo vệ Thủ đ?ăm 1946 Nguyễn Trọng H?/b> 96 tuổi cũng về chung vui đ?lửa trại.  

   

Đọc tiếp >>

 
 
 
  BLL QUẬN HAI B TRUNG-HOG MAI  
  KẾT NẠP HỘI VI? MỚI  
 
           Nh?dịp kỷ niệm 41 năm ng?th? lập qu?đo? 3. S? ng?28/4/2016 Ban li?lạc mặt trận T?Nguy?B3-Qu?đo? 3 quận Hai B? Trưng-Ho? Mai th? phố H?ội tổ chức kết nạp hội vi?mới.        Đ?l?hững hội vi? nhập ngũ năm 1980 đ? từng tham gia chiến đấu trong đội h? qu?đo? 3-Binh đo?T?Nguy? bảo vệ bi?giới T? Nam, hiện đang sinh sống tr?địa b?quận Hai B? Trưng v?uận Ho? Mai.

         Tới dự c??đ/c trong thường trực BLL Mặt trận T?Nguy?v??đ/c Tổ trưởng c?tổ thuộc quận Hai B?rưng v?o? Mai.

Ph? BLL Tống Nguy?Hạnh khai mạc.

 

Đọc tiếp >>

 
 
 
  BAN LI? LẠC HUYỆN Đ?G ANH  
  GẶP MẶT TRUYỀN THỐNG  
 
  S? ng?26/3/2016 tại Đ? Anh BLL huyện Đ? anh đ?ổ chức gặp mặt truyền thống, trao kỷ niệm chương cho hội vi? thuộc BLL Huyện Đ? Anh. Tới dự c?hiếu tướng Trần Ngọc Anh ph?LL  v?#273;ại diện c?đơn vị bạn.

C? đ/c Hội vi?đ?bsp; c? nhau ?lại truyền thống của đơn vị trong những năm th? ?liệt nhất tr?chiến trường T?Nguy?

   

 Đọc tiếp >>

 
 
  BAN LI? LẠC KHU VỰC TỪ LI?-T? H NỘI  
  KẾT NẠP HỘI VI? MỚI  
 
 

Nh?kỷ niệm 41 năm ng? th? lập Qu?đo?3- Binh đo?T?Nguy? ng?10/4/2016, BLL khu vực Từ Li?đ?ổ chức gặp mặt anh chi em Hội vi?tại x??Quế, Ho?Đức, H?ội.

          Đến dự buổi gặp mặt c?#273;/c Tạ Ngọc Oanh, Thường trực BLL, đ/c Nguyễn Danh Tiến- Ph?hủ tich CCB huyện Ho?Đức. Đại biểu x? C?Quế c?#273;/c Nguyễn Trọng Long- Ph?hủ tịch UBND v??đồng ch??#273;ại diện cho c?ban, ng? địa phương c? 130 Hội vi?

   

Đọc tiếp >>

 
 
 
  GẶP MẶT TRUYỀN THỐNG  
  KỶ NIỆM 43 NĂM NG THH LẬP ĐẠI ĐỘI 2  
  TIỂU ĐO VẬN TẢI 25- SƯ ĐO 10-QĐ3  
 
  Ng? 10/4/2016  tại phường Đ? Ngạc, Quận bắc Từ li?BLL truyền thống đại đội 2 thuộc tiểu đo?vận tải sư đo?10, qu?đo?3 tổ chức gặp mặt truyền thống kỷ niệm 43 năm ng?th? lập. Về dự c? đ? đủ c?bạn chiến đấu thuộc đại đội 2 từ c?tỉnh, Cao Bằng, Ph? Thọ, Tuy?Quang, Hải Ph?, H?ội v?#273;ặc biệt c?#273;/c ở Th? phố Hồ Ch??inh cũng ra dự c? anh em. Tới dự c? thiếu tướng Trần Ngọc Anh ph?LL mặt trận t? Nguy?v??vị đại biểu Đảng ủy, UBND phường Đ? Ngạc. To? thể CCB đại đội 2 đ?? lễ tưởng niệm c?liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ phường. Sau đ?uộc gặp mặt vui vẻ ấm t? đồng đội.
   

Đọc tiếp >>

 
 
 
  GẶP MẶT TRUYỀN THỐNG  
  BAN CHIẾN ĐẤU TRUNG ĐO 66  
 
   S? 26/3/2016 tại H?ội. BLL trung đo?66, sư đo?10, qu?đo?3 đ? tổ chức gặp mặt truyền thống kỷ niệm 69 năm ng?th? lập trung đo? Tới dự c?rung tướng Nguyễn Quốc Thước v??đ/c nguy?l? trung đo?trưởng trung đo?66 v??đ/c nguy?l?hỉ huy sư đo?10, tư lện, ph?ư lệnh qu?đo?3.

C? đ? đủ bạn chiến đấu E66 từ c?tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang, Tuy? Quang về dự.

   

Đọc tiếp >>

 
 
 
  GẶP MẶT TRUYỀN THỐNG  
  BLL MẶT TRẬN T? NGUY?-QUẬN CẦU GIẤY-H NỘI  
 
  S? 19/3/2016 Tại H?ội BLL Mặt trận T?Nguy?B3-Q Đ3 tổ chức gặp mặt truyền thống nh?kỷ niệm 41 năm ng?th? lập Qu?đo?( 26/3/1975-26/3/2016). CCB mặt trận T?Nguy? tr?địc b?quận đ?#273;ến dự đ? đủ.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, trung tướng Ti? Văn Mẫn c? c?đ/c trong thường trực BLL đ? tới dự.

   

Đọc tiếp >>

 
 
 
 
  GẶP MẶT TRUYỀN THỐNG  
  BLL MẶT TRẬN T? NGUY? B3 QĐ3-QUẬN THẠNH XU?-H NỘI  
 
        S? 13/3/2016 Tại H? Nội, BLL Mặt trận T? Nguy?B3-QĐ3 quận Thanh Xu?đ?ổ chức gặp mặt truyền thống nh?dịp ng?th? lập Qu?đo? 3 ( 26/3/2016). Đến dự c?rung tướng ti?Văn Mẫn, trưởng ban li?lạc, thiếu tướng Trần Ngọc Anh, ph?an li?lạc c? đ? đủ hội vi?

     Đến dự c??đ/c đại diện Đảng ủy, UBND,  x?riều Kh?địa phương đăng cai buổi gặp mặt.

   

Đọc tiếp>>

 
 
 
  BAN LI? LẠC TRUYỀN THỐNG SƯ ĐO 10 TỈNH DAK LAK  
  TỔ CHỨC LỄ D?G HƯƠNG TƯỞNG NIỆM ANH H?G LIỆT SỸ  
  KỶ NIỆM 41 NĂM NG GIẢI PH?G THỊ X•? MA THUỘT ( 10/3/1975)  
 

 

        Ng?mồng 9 v? ng?10 th? 3 năm 2016. Anh em Cựu chiến binh Qu?giải ph? T? nguy?span lang="en-us"> tại th? phố Bu?Ma Thuột, Dak N? v?P Hồ Ch?? Minh, Sư thầy ch? H?L?c? b? con c??đạo hữu TP Bu?Ma Thuột l? lễ d? hương v?ễ Cầu si?cho c?anh h? liệt sĩ hy sinh anh dũng trong trận chiến giải ph? Bu?Ma Thuột  tỉnh Đắk lắk  th? 3 ngăm 1975.

 

 

Tin b? Nguyễn Quang Thanh - Daklak

   

Đọc tiếp >>

 
 
 
  RA MẮT BAN LI? LẠC MẶT TRẬN T? NGUY?  
  THH PHỐ H? BINH  
 
 

S? ng?10 th? 3 năm 2016 tại TP. H?B? _Nh? dịp kỷ niệm 41 năm ng? giải ph? Th? phố Bu?Ma Thuột. Ban li?lạc Tỉnh H?b? đ??lễ ra mắt BLL Th? Phố H? B?. Đ? đủ anh chị em đ?ừng sống, chiến đấu tr?chiến trường T? nguy?đ?ề dự.

Đồng ch??o? Việt Cường trưởng ban li?lạc Mặt trận T?nguy?Tỉnh đ? về dự v?a quyết định th? lập BLL TP. H? B?.

Tin b? Đ?Ngọc Ph? H? B?  

Đọc tiếp >>

 
 
 
  GẶP MẶT KỶ NIỆM 70 NĂM NG THH LẬP TRUNG ĐO 24  
  " TRUNG DŨNG, LU? LU? TRUNG DŨNG'  
 
  S? 21 th? 2 năm 2016 tại H?ội, BLL trung đo? 24, sư đo?10, qu? đo?3 đ?ổ chức gặp mặt 70 năm ng?th? lập trung đo?

C? bộ, chiến sỹ của trung đo?qua c?thời kỳ về dự đ? đủ.

Đại tướng Đỗ B?ỵ đ? gửi lẵng hoa ch?mừng. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước v?hiều tướng lĩnh chỉ huy Sư đo? 10,Qu?đo?3 đ?ới dự v?#273;ặc biệt c?#273;/c L? Xu?H? Ch?? ủy trung đo?24 tại chức từ Kotum đ?a dự v?h? mừng buổi gặp mặt.

C?đại biểu v?nh, chị em trong trung đo?c? nhau ?lại những kỷ niệm một thời đ?ua. 

   

Đọc tiếp >>

 
 
 

C?BAO NHI? MẸ LIỆT SỸ NHƯ THẾ

Truyện k??ủa Ho? Kim Hậu

 

Nhớ c?thơ của Xu? Quỳnh

                     Mẹ l?ẹ của ch? m? đấy th? 

Mẹ gi?ắm rồi. Kh? biết c?ao nhi?lần ? mặt trời soi qua khe cửa, bao nhi?buổi ho? h?t??ngắt để rồi mẹ ngồi b?bậu cửa ng? đứa con trai của mẹ trở về.

T?v?h? Văn Kế (qu?/span> Thụy V?/span>, Việt Tr?span>, Ph?họ) c? nhập ngũ th? 12 năm 1970, c? v?chiến trường, c? học lớp y t?ại bệnh x?ủa Trung đo?66,  Sư đo?10, mặt trận T?Nguy?

   

Đọc tiếp >>

 
 
 
  LỄ TRUY ĐIỆU V AN TNG H CỐT LIỆT SỸ  
  PHẠM THH HƯNG  
 
 

Ng?5/1/2016, Ban li?lạc Mặt trận T? Nguy?B3 Qu?đo?3 tỉnh, đ?hối hợp với Đảng ủy, UBND thị trấn Kỳ Sơn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Ho??,  tổ chức lễ đ?nhận, truy điệu v?n t? h?cốt liệt sỹ Phạm Thanh Hưng, hy sinh tại chiến trường T?Nguy? về ?t? tại nghĩa trang Thị Kỳ Sơn, Tham dự lễ truy điệu c?#273;ồng ch??o? Việt Cường, nguy?B?? thư tỉnh uỷ Trưởng Ban; đồng ch???Tuấn Hải, nguy?Gi?đốc sở Nội vụ Ph?an TT; Thượng t? Lương C? Hiển, nguy? Trung đo?trưởng Trung đo?28 Ph?an v?? th? vi?Ban li?lạc của tỉnh c? số đ? Cựu chiến binh Ban li? lạc Mặt trận T?nguy? B3 Qu?đo?3 c?huyện kỳ Sơn, Cao Phong, Lương Sơn v?h? phố Ho? B?, l? đạo v?? ban, ng? đo?thể của huyện, thị trấn Kỳ Sơn v?#273;? đảo b?on nh? d?khối phố, gia đ?, anh, em, bạn b?h?hữu gần xa c? tham dự.  Sau khi đọc lời điếu v? ph?biểu đồng ch??o? Việt Cường, Trưởng Ban thay mặt Ban li?lạc Mặt trận T?Nguy?B3 Qu?đo?3 của tỉnh truy tặng kỷ niệm chương Chiến trường T?Nguy? cho liệt sỹ Phạm thanh Hưng.

   

Đọc tiếp >>

     
 
 
  GẶP MẶT BLL SƯ ĐO 31-QU? ĐO 3  
  NH? DỊP KỶ NIỆM 71 NĂM NG THH LẬP QĐND VIỆT NAM  
  (22/12/1944 - 22/12/2015)  
 
 

 S? ng?22/12/2015 tại H? Nội. BLL sư đo?31 - Qu?đo?3 tổ chức gặp mặt nh?dịp kỷ niệm 71 ng?th? lập QĐND Việt Nam. Tới dự c?rung tướng Ti?Văn Mẫn trưởng BLL Mặt trận T? Nguy? trung tướng Nguyễn Vĩnh Ph?đại t? Đặng C? To? đại t? Khuất Duy Hoan c? c? đ/c trong BLL sư đo? 31. Sau 15 năm hoạt động c?đ/c trong BLL cũ đ? ho?th? xuất sắc nhiệm vụ, nay b?giao lại cho c?đ/c BLL mới. Đồng ch??rung tướng Nguyễn Vĩnh Ph?guy? tư lệnh sư đo?31, tư lệnh QĐ3, nguy?Tổng cục trưởng TC Hậu Cần-QĐND VN nhận nhiệm vụ trưởng ban li?lạc.

   

Đọc tiếp >>

 
 
 
 

K??#7913;c về chuyến thăm Ia Đrăng của hai vị tướng

 
 
 

QĐND - Chủ nhật, 15/11/2015 | 17:35 GMT+7

QĐND Online - Ng? 19-11-2015, UBND huyện Chư Pr? (Gia Lai) sẽ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Pleime, trận đ? từng l?nức l? qu?d?cả nước v? l?span class="apple-converted-space">  chấn động nước Mỹ nửa thế kỷ trước. Một tấm bia về chiến thắng n?đ?#273;ược dựng l?tại đồn Pleime cũ, dưới ch?d?Chư Pr? sừng sững...

   

Đọc tiếp>>

 
 
 
BLL TRUNG ĐO 24 A GẶP MẶT
KỶ NIỆM 50 NĂM NG V CHIẾN TRƯỜNG MIỀN NAM CHIẾN ĐẤU
 
  S? 7/11/2015 tại hội trường Bộ tư lệnh Thủ Đ?Ban li?lạc trung đo?24 A tổ chức gặp mặt kỷ niệm 50 năm ng?v?chiến trường miền nam chiến đấu. Về dự c??đ/c nguy?l?hỉ huy của trung đo? CCB của trung đo?qua c?thời kỳ: Từ c?tỉnh ph??Bắc, đại diện CCB E24 c? tỉnh ph??Nam v?#273;ặc biệt c?#273;/c thượng t? Nguyễn Thế Bằng trung đo?trưởng thay mặt trung đo?42 tại chức về dự.
   

Đọc tiếp>>

 
 
     
 
  GẶP MẶT KỶ NIỆM 47 NĂM NG THH LẬP  
  TRUNG ĐO 28, SƯ ĐO 10, QU? ĐO 3  
 
     
 
  S? 15/10/2015 tại H?ội BLL trung đo?28, sư đo?10, Qu? đo?3 tổ chức gặp mặt kỷ niệm 47 năm ng? th? lập.  Tới dự c?#273;ại diện BLL mặt trận T?Nguy? BLL sư đo?10, BLL c?trung đo?24a, 24, 66 v?rung đo? ph?binh số 4. Đ? đủ CCB từ Bắc Ninh, H? B?, Hải ph?, Th?B?, H? Nội, Th?Nguy? Ph?họ đ?ề dự.

Đại tướng Đỗ B? Tỵ, trung tướng Nguyễn Quốc Thước đ?ửi lẵng hoa ch? mừng.

   

Đọc tiếp>>

 
     
     
 
  GẶP MẶT ĐẠI ĐỘI PHO _ ĐKZ C15 - E66 - F10 - QĐ3  
     
 
 

Ng?3/10/2015 c?cựu binh đại đội ph?ĐKZ C15 - E66 - F10 - QĐ3 anh h? đ?ổ chức gặp măt truyền thống tại gia đ? đồng đội : Nguyễn văn Quyết số 4/36 đường Mạc Đĩnh Chi TP Hải Dương .

Tới dự buổi gặp mặt c?ơm 30 c?bộ chiến sỹ từ c?tỉnh Nghệ An, Thanh H? Th?Nguy? H? Nội, H?ắc, Vĩnh Ph? Hải Dương, H?B?, Bắc Giang đ?ề dự, nhiều đ/c đ? gần 80 tuổi, ở xa cũng về dự v? qu?hớ đồng đội, sau hơn 40 năm gặp lại nhau tay bắt mặt mừng, c? nhau ?lại những ng?th? gian khổ tr?chiến trường T? nguy?

Tin b?: Đ? Ngọc Ph?H? B?  

Đọc tiếp>>

 
     
     
 
  KỶ NIỆM 70 NĂM  
  NG THH LẬP TRUNG ĐO BỘ BINH 95  
 
     
 
  Ng?23 th? 8 năm 2015 tại Daklak. Trung đo?bộ binh 95 tổ chức trọng thể 70 năm ng? th? lập trung đo? Về dự c? c?đ/c C?bộ tỉnh Gia Lai, Daklak, Kontum, c?đ/c Tư lệnh qu?khu 5, tư lệnh trung đo?95 v?? đc/ nguy?l? c?bộ chiến sỹ thuộc trung đo? 95.

C? về dự c? c?đo?CCB nguy?l??bộ , chiến sỹ từ c?tỉnh Tuy? Quang, Ph?họ, Y?B?

Buổi gặp mặt kỷ niệm diễn ra rất trọng thể với c?cuộc diễu binh, diễu h? ho? tr? của c?lực lượng thuộc trung đo? bộ binh 95 v? thanh ni?c? tỉnh T?nguy?

C?đo?CCB đ? đến viếng v? thắp hương cho đồng đội.

Tin, b?: T? L?( Kon tum)  

Đọc tiếp >>

 
     
     
   
 
 

KHNH THH ĐỀN TƯỞNG NIỆM

 
   ANH H?G LIỆT SỸ TRUNG ĐO 95  
 
     
 
 

9 giờ Ng? 27-7-2015,  UBND huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai đ? tổ chức lễ kh? th? Đền tưởng niệm c?anh h? liệt sĩ Trung đo?Bộ binh 95 (Đo? Mang Yang) tại thị trấn Kon Dơng.

Tham dự buổi lễ, c?#272;ại tướng Phạm Văn Tr? nguy?UVBCT, nguy?Bộ trưởng Bộ Quốc ph?, Trung tướng Ma Thanh To? nguy? UVTW Đảng, nguy?Tư lệnh Qu?khu 2, nguy?Trung đo?trưởng Trung đo?95, Trung tướng L? Πnguy?Trung đo?trưởng Trung đo?95 v? c?tướng lĩnh đ?ừng tham gia chiến đấu tr? chiến trường T? Nguy? Tới dự c??đ/c l? đạo tỉnh Gia Lai, Kontum , c? c?đồng ch??H? Sơn Nhin-Ủy vi? Ban Chấp h? Trung ương Đảng, B??hư Tỉnh ủy, Trưởng đo?đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đ? Thu-Ph???hư Thường trực Tỉnh ủy...

( Tin, ảnh : L? T? L? Kontum)  

Đọc tiếp >>

 
     
     
     
 
 

CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG

 
 

GẶP MẶT ĐẠI DIỆN BAN LI? LẠC QU? ĐO 3

 
 
     
 
  Ng?22/7/2015 nh?kỷ niệm 68 năm ng?thương binh, liệt sỹ. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đ?ặp mặt đại diện ban li? lạc mặt trận T? Nguy?B3, qu? đo?3.

25 năm hoạt động của BLL nhằm ph?huy truyền thống quyết thắng, s? tạo, đo?kết, nghi? t? tự lực, c? bộ chiến sĩ Qu? đo?3.   Ho?th? nhiệm vụ trở về cuộc sống đời thường, qua hoạt động của Ban li? lạc, c?cựu chiến binh của đơn vị tiếp tục n?gương s? cho thế hệ trẻ noi theo, động vi?gi?đỡ nhau l?kh? khăn, hoạn nạn.

Chủ tịch Trương Tấn Sang đ?h? mật n?chuyện với đại diện hội vi?BLL qu? đo?3. C? đại biểu đ?n lại những kỷ niệm h?h? trong c? cuộc bảo vệ Tổ quốc, hiến kế cho l? đạo Đảng, nh?ước s? lược để x? dựng thế trận to?d? giữ vững chủ quyền, n? cao vị thế quốc gia.

   

Đọc tiếp >>

 
     
     
 
  BAN LI? LẠC SƯ ĐO 10-QU? ĐO 3  
  THĂM V TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG  
  ANH EM THƯƠNG BINH NẶNG-THUẬN THH BẮC NINH  
 
     
 

  Nh?dịp kỷ niệm 68 năm ng? thương binh liệt sỹ 27/7/2015. Ban li?lạc sư đo?10, qu? đo?3 đ?hăm v?ặng kỷ niệm chương sư đo? 10 cho c?đ/c CCB sư đo?10 l?hương binh nặng đang an dương v?#273;iều trị tại trung t?điều dưỡng Thuận Th?, Bắc Ninh.

C? ng?BLL sư đo?10 do trung tướng Trần Quốc Ph?ẫn đầu đ? đến thăm v?ặng qu?ho gia đ? Liệt sỹ Đỗ Th? T?

 

   

Đọc tiếp >>

 
     
     
     
 
  GẶP MẶT BAN LI? LẠC  
  BAN LI? LẠC SƯ ĐO 31  
 
 
        Ng?11/7/2015 Gặp mặt kỷ niệm 41 năm th? lập sư đo?31 tại H?ội. Đến dự c?#273;/c Nguyễn Vĩnh Ph?rưởng ban li?lạc, đ/c Đặng C? To?ph?rưởng ban v??đ/c trong ban li? lạc c?quận, huyện tại H?ội.

      BLL họp b? nhiều nội dung quan trọng, trong đ?Kiểm điểm c? t? năm 2015, x? dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2016 chuẩn bị kỷ niệm 42 năm ng?th? lập sư đo?31. Th? qua bản dự thảo Quy chế hoạt động, củng cố lại c? t? tổ chức c?BLL cấp quận Huyện.

      Từ nay đến th? 12 năm 2015 tổ chức gặp mặt CCB sư đo?31 c? quận huyện, thăm hỏi c?gia đ? thương binh, liệt sỹ l?? bộ chiến sỹ thuộc sư đo?đ? anh dũng sy sinh tại c?chiến trường T?Nam v?i?giới ph??Bắc.    

   

Đọc tiếp >>

 
     
     
 
   
  GẶP MẶT  
  BẠN CHIẾN ĐẤU TIỂU ĐO TRINH ST PHO BINH  
  MẶT TRẬN T? NGUY?-B3-QU? ĐO 3  
 
   
         S? ng?30/4/2015 tiểu đo?trinh s?(K20) ph?binh, mặt trận T?Nguy?đ?ổ chức gặp mặt c?bộ chiến sỹ qua c?thời kỳ tại hội trường bảo t? Bộ tư lện ph?binh.

       Đến dự c?hiếu tướng Vũ Thanh L? nguy?tư lệnh Bộ tư lệnh ph?binh, Đại t?hạm Hường nguy?ph?ư lệnh Bộ tư lệnh ph?binh, Đại t?guyễn Trọng Khi?nguy?ch? văn ph? Bộ tư lệnh ph?binh, Đại t?guyễn Văn Thụy v?LL đại đội trinh s?(C17), đại t?hạm Ngọc V?nbsp; v?#273;? đủ anh chị em từ c?tỉnh - th? phố H?ội, Cao Bằng, Tuy?Quang, Ninh B?, Thanh h? Nghệ an về dự gặp mặt truyền thống...

đ/c L?ăn Hạnh khai mạc

 

Đọc tiếp >>

 
   
   
   
HỌP MẶT BAN CHIẾN ĐẤU  
ĐẠI ĐỘI TRINH ST ( C17), TRUNG ĐO 40 PHO BINH, T? NGUY?.  
   
          Ng?28/4/2015 tại Nh?ăn h?phường V? Xuy?thị x?ơn T? H?ội.

        Kỷ niệm 40 năm giải ph? T?Nguy? ban li?lạc CCB đại đội trinh s?(C17) trung đo?40 (Ph?binh) đ?ổ chức gặp mặt truyền thống h? năm v?dịp kỷ niệm ng?Giải ph? Miền Nam...

   

Đọc tiếp >>

 
   
   
   

Bạn đọc viết :

 
TH?G TIN VỀ MỘ LIỆT SỸ  
TẠI THỦY ĐIỆN YALY  

( Th? tin do bạn đọc Tạ Nguy?T?cung cấp )

 
 

 

Ch?ban quản trị web banchiendaub3. 

Em xin tự giới thiệu, em t?Tạ Nguy?T?(sinh năm 1985), hiện l???hư Đo?cơ sở C? ty Thủy điện Ialy thuộc Tập đo?điện lực Việt Nam (EVN). Theo t?hiểu th?m biết được ban li?lạc mặt trận T?Nguy? Em c?ột số th? tin c?hể đ?l??cốt c?chiến sỹ đ?y sinh tr?mặt trận quanh n?Chư pao:         

Hiện tại, văn ph? c? ty v?#272;o?thanh ni?c?hận chăm s?Ng?mộ chung (v?g?xưa n?chỉ c?hể x?Ng?mộ chung chứ kh? t? ri? được):

   

Đọc tiếp >>

 
 
 
 
  GẶP MẶT KỶ NIỆM  
  51 NĂM NG THH LẬP MẶT TRẬN T? NGUY?  
 

40 NĂM NG THH LẬP QU? ĐO 3

 
 

25 NĂM THH LẬP BAN LI? LẠC

 
 

Thiếu tướng Trần Ngọc Anh khai mạc

          S? ng?22/3/2015 tại H?ội, ban li?lạc mặt trận T?Nguy?B3-Qu?đo?3 tổ chức gặp mặt kỷ niệm 51 năm ng?th? lập Mặt trận T?Nguy? 40 ng?th? lập Qu?đo?3, 25 năm th? lập Ban li?lạc.

       Tới dự c?#273;/c L?hả Phi? nguy?Tổng b??hư Đảng Cộng sản Việt Nam, thượng tướng Mai quang Phấn, ủy vi?trung ương Đảng, ủy vi?Đảng ủy Qu?sự Trung ương, c?đ/c L? đạo c?tỉnh T?Nguy?c? c?tướng lĩnh nguy?l?? đạo mặt trận T?Nguy? l? đạo qu?đo?3 qua c?thời kỳ.

       Hơn một ng?C?bộ chiến sỹ từ khắp c?tỉnh th? về dự.     

   

Đọc tiếp >>

 
 
 
 

KỶ NIỆM 40 NĂM NG TRUYỀN THỐNG

 
 

QU? ĐO 3 (26/3/1975-26/3/2015)

 
     

 

T? TẮT TRUYỀN THỐNG

Qu?đo?3 th? lập ng?26/3/1975, tr?cơ sở lực lượng chủ yếu của khối chủ lực mặt trận T?Nguy?(B3). C?đơn vị hợp th? Qu?đo?đều c?ruyền th? vẻ vang từ kh? chiến chống thực d?Ph?v?hững năm chống Mỹ x?lược tr?c?span lang="en-us"> chiến trường.

            Trong kh? chiến chống Mỹ, Qu?đo?ho?th? xuất sắc nhiệm vụ mở m?cuộc tổng tiến c? v?ổi dậy m?xu?năm 1975 ở Bu?Ma Thuột. Loại khỏi v? chiến đấu Qu?đo?2 ngụy v?o?bộ ngụy qu? ngụy quyền v? 2 chiến thuật của địch. G?span lang="en-us"> phần quyết định giải ph? ho?to?T?Nguy?v??tỉnh Ph?pan lang="en-us"> Y? Kh? Ho?th? phố Nha Trang, Qu?cảng Cam Ranh.

Trong chiến dịch Hồ Ch??inh,....

Đọc tiếp >>

 
 
 
  CẢM NHẬN VỀ : " K?ỨC MỘT THỜI VỚI T? NGUY? "  
 

Đ?Ngọc Ph? TP-H?B?

 
 

 

Cuốn " K??#7913;c một thời với T?Nguy?" của ban li?lạc mặt trận T?Nguy?B3 - Qu?đo?3 cho ra đời đ? v?dịp kỷ niệm 51 năm ng?th? lập Mặt trận t?nguy? 40 năm ng?th? lập Qu?đo?3 (26/3/1975-26/3/2015), 25 năm th? lập ban li?lạc mặt trận T?Nguy? Trong kh? kh??huẩn bị đ?mừng Xu?mới, ngồi đọc cuốn s? đ?ợi lại bao kỷ niệm của những người l?? đ?rải qua chiến tranh ?liệt, nhớ đến những trận đ? đầy m?v?ước mắt sảy ra đ? v?những dịp Tết tr?chiến trường.

   

Đọc tiếp >>

     
 
 
  GẶP MẶT TRUYỀN THỐNG  
  NGH KỸ THUẬT MẶT TRẬN T? NGUY?-B3-QĐ3  
 
 
 

S? 21/9/2014 tại H?ội BLL ng? kỹ thuật - Mặt trận T?Nguy?Qu?đo?3 tổ chức gặp mặt truyền thống.

Tới dự c?rung tướng Nguyễn Quốc Thước, trung tướng Khuất Duy Tiến, trung tướng Ti?văn Mẫn v??đồng ch??guy?l?ư lệnh Qu?đo?3, Cục trưởng cục kỹ thuật Qu?đo?qua c?thời kỳ.

Đặc biệt c?#273;ồng ch?? Trần Hồng Thanh ph?ục trưởng Cục kỹ thuật qu?đo?3 (tại chức) từ Gia lai ra dự.

Tới dự c?c?#273;ại diện c?gia liệt sỹ c? đ? đủ đại diện BLL c?tỉnh về dự.

Đại t?ai Văn Th? khai mạc

 

Đọc tiếp >>

 
 
 
 
 

Đ?Ma-Đơ-Răk

 
 

THƯƠNG NHỚ ĐỒNG ĐỘI

 
 

K??#7913;c người l?? T?Nguy?

 
 

Nguyễn văn Sau K8-E66- Bắc Ninh

 

 

 

Khi Ban M?huột bị thất thủ, địch t?mọi c? t?chiếm bằng được thị x?c?trung đo?44, 45 sau khi bị tổn thất, số qu?c?lại được đổ bộ xuống quận lỵ Phước An để t?c? xoay chuyển lại t? h?. T?chiếm chẳng được, xoay chuyển cũng kh?, lại bị qu?ta đ? cho đại bại. Ch? vội điều động lữ đo?d?ố 3 đến cứu nguy. Biết địch kh? thể cứu v?được t? h?, ph?đo?ch? sẽ bỏ T?Nguy?để r?về giữ v? duy?hải Nam trung bộ, K8 ch? t?n?ri?, trung đo?66 v?ư 10 n?chung được tr?giao nhiệm vụ chặn đ? lữ đo?d??tr?trục đường 21 đoạn quận lỵ Kh? Dương thuộc tỉnh Kh? H?kh? cho ch? l?ứng cứu T?Nguy? đồng thời cũng kh? cho ch? r?chạy v?o cụm về v? duy?hải, bắt buộc ch? ở t? trạng tiến tho?lưỡng nan.

đ?Ma-đờ-răk (Phượng ho?)

 

Đọc tiếp >>

 
 
 
 

HỒI ỨC CHUYẾN ĐI

BỘ TƯ LỆNH B3-T? NGUY?, CUỐI THNG 4/ 1970

 

      Đến năm 1970 t?18 tuổi, l?iao li?bi?chế thuộc ng? giao bưu tỉnh Kon Tum nhưng được bố tr??hường trực tại văn ph? Tỉnh Ủy Kon Tum l?ở hậu cứ, khi ra ph??trước với nhiệm vụ bất kể ng?hay đ?mang những c? văn hỏa tốc Tỉnh Ủy ph?h? đến đơn vị Th? tin v?uyến (15 W) để điện b?đến c?nơi theo y?cầu, đến X 20 (mật danh đơn vị đầu mối của Ban giao bưu tỉnh) để trung t?n?cử người tiếp tục hỏa tốc đi c?đơn vị trong tỉnh theo quy định;

Hai đơn vị (15 W) v?X 20) thường được bố tr??#273;? c? Tỉnh Ủy khoảng từ 2 đến 3 giờ đi bộ đường rừng, đ?c?được gọi l?hoảng c? an to? l?guy?tắc b??ật cho cơ quan đầu n?của tỉnh, n?cứ mỗi lần Tỉnh Ủy chuyển đi đ?th?ai đơn vị ấy cũng phải k??huyển theo tương ứng c?khoảng c? như thế, kể cả khi di chuyển đến ph??trước (ph??gần v? địch kiểm so?/i>)...

L?? L?( ảnh 1970 )

 

 Đọc tiếp >>

 
 
 
  GẶP MẶT BAN CHIẾN ĐẤU  
  LỮ ĐO PHO BINH 40 T? NGUY? ANH H?G  
     
 

S? 28/9/2013 tại hội trường Bộ tư lệnh ph?binh đ?iến ra buổi gặp mặt thắm t? đồng đội thuộc trung đo?ph?binh 40 năm xưa ( nay l?ữ đo?PB 40) .C? nhau ?lại những năm th? gian khổ ?liệt tr?chiến trường T?Nguy?L?inh chủng hỏa lực mạnh của mặt trận ,những năm đầu chỉ c?2ly7,v?#273;ược bổ sung cao xạ 37 ly trung đo?quyết t?l?chủ trận địa,bảo vệ được những mục ti?của ta v?i?diệt được nhiều m?bay của địch. Sau n?được tăng cường th?những vũ kh??iện đại ,ta vẫn  cải tiến ph?37 hạ tầm thấp bắn thẳng, tham gia c? bộ binh chiến đấu v?#273;?? được nhiều thắng lợi.H?nay c? nhau kể lại những chuyện th?dỡ,mang v?ph?l?cao điểm mới thấy được quyết t?vượt gian khổ của l?? ph?binh T?span lang="en-us">y Nguy?trong những năm thiếu gạo,thiếu muối , mưa rừng Trường Sơn ...

đ/c Nguyễn trọng Khi?Ph?LL

 

Đọc tiếp >>

 
 
 
 
GẶP MẶT KỶ NIỆM 20 NĂM THH LẬP BAN LI? LẠC NGH QU? GIỚI
MẶT TRẬN T? NGUY?-B3-QU? ĐO 3
 
 

S? 8/9/2013 tại H?ội CCB ng? qu?giới mặt trận T?Nguy?đ?ề dự ng?truyền thống v?ỷ niệm 20 năm ng?th? lập BLL ng?.Kh? quản đường xa , c?đo?từ Nghệ An,Quảng Ninh,Hải Ph? v?h?Nguy?đ?ọp mặt đ? đủ trong kh? kh??#273;ầm ấm,thắm t? anh em như ng?n?trong chiến trường gian khổ,?liệt.

Kh? mời đến dự c?LL Mặt trận T?nguy?do đ/c Thiếu Tướng Trần Ngọc Anh ,ph?LL mặt trận v??đ/c trong thường trực mặt trận T?Nguy?. Tới dự c?c?LL ng? qu?giới khu vực H?ội c? ph? vi?b?CCB Việt Nam.

Đọc tiếp >>

đ/c Ho? Quyết Chiến Ph?LL khai mạc    
 
 
 
 

GIAN TRU? T? CHA
 

 
Sau nhiều năm anh Nguyễn Tử Thao qu?inh Nhất Gia Kh?,Ninh B? quyết t?đi t?người cha m?nh chưa từng biết mặt,chỉ được nghe qua lời kể của mẹ v?ấm h? tr?b?thờ.
 
Một h?anh nhận được điện thoại người th?sinh sống tại Daknong b?cho biết l??ộ cha anh l?iệt sỹ Nguyễn Tử Nha tại NT
DakMil anh tranh thủ xin giấy tờ UBND X?ắt xe v?DakMil
 ngay trong ng?...

Đọc tiếp >>

     
   
 
 

HỘI NGHỊ BLL

 
L?H T? NGUY?
 

Trần Thế Thi

 

Nh? văn Bảo Ninh, giới thiệu
 

Nh?ăn Bảo Ninh

 

L? Hải Triều

 
 

Ho? Kim Hậu

 

Dương Thanh Biểu

 

L?? L?/span>

 

 
C? CHUYỆN KỲ LẠ CỦA NGƯỜI Đ ?G T? H?G
 
Số lượt người truy cập
  HTML Counter
 

LI? KẾT

 

 
 
 
 
 

BAN LI? LẠC MẶT TRẬN T? NGUY?-B3-QU? ĐO 3

Chịu tr? nhiệm nội dung : Nguy?n Ьnh Thi - ĐT : 0912.110.612

Email li?hệ : b3taynguyen@gmail.com